Zpracování Vašeho textu

- PŘESNÉ A KVALITNÍ PŘEPISY DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

- DŮKLADNÁ KONTROLA S ORIGINÁLEM V CENĚ

- ZÁRUKA MLČENLIVOSTI O POSKYTNUTÝCH MATERIÁLECH

PŘEPISY A ÚPRAVY TEXTŮ

Profesionální přepisy textů (Čj, Aj, Sj) - Odborné služby v oblasti práce s textem.

• Na základě Vámi předložených podkladů (strojopis, rukopis, tištěný text, skenovaný text, kopírovaný text, úřední dokumenty, propagační materiál atd.) přepíši nebo převedu text do elektronické podoby, tento přepis lze dále upravovat v textovém procesoru.

Součástí ceny je kontrola přepsaného textu s originálem a gramatické úpravy dle domluvy se zákazníkem:

Korektura

• Korektura pravopisu a gramatiky - zaměřuje se na pravopisné a gramatické chyby

• Stylistická korektura (včetně korekce gramatických a pravopisných chyb) – zahrnuje v sobě korekturu pravopisu a gramatiky a zpracovatel věnuje pozornost neobratným vyjádřením a stylistickým prohřeškům, jako jsou např. nadměrné opakování slov, nevhodné užití slov v rámci daného stylu, zavádějící nebo nejasné užití vztažných zájmen a spojek, užití špatných vazeb a další nešvary, které znehodnocují text.

Tuto službu ocení především tvůrci katalogů, prospektů a dalších propagačních materiálů, vydavatelé periodik, správci webových stránek, dovozci zboží, veřejné instituce, majitelé internetových obchodů a studenti.

BĚŽNÉ JAZYKOVÉ PŘEKLADY (bez soudního ověření): AJ, RJ

Profesionální přepisy textů (Čj, Aj, Sj) - texttexttexttexttext.

• Jedná se o veškeré obecné překlady, které neobsahují vysoce odbornou terminologií. Korespondence, žádosti, potvrzení, resumé, diplomové práce, ročníkové práce, životopisy, doporučení, oznámení, komunikace s úřady, atd.).

texttexttexttexttext

VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Z INTERNETU, PŘEPISY DAT

• texttexttexttexttext

• Internet poskytuje nepřeberné množství informací a ne každý má čas na vyhledávání různých informací jako: adresy, kontakty… Dle Vašich požadavků tyto informace vyhledám a zpracuji. Přepisuji také texty nebo data z formulářů tištěných či ručně vyplněných, dotazníků, anketních lístků atd. nejčastěji do formátu doc (MS Word) nebo xls (MS Excel).

texttexttexttexttext.

Přepis audio/video záznamů ČJ, Sj

Profesionální přepisy textů (Čj, Aj, Sj) - texttexttexttexttext.

• Nabízím přepisy zvukových nahrávek z jednání, porad, přednášek, konferencí, zasedání, seminářů, rozhovorů. Zvukové nahrávky přijímám především ve formátu MP3. Výstupem je text, který lze dále upravovat v textovém procesoru dle Vašich požadavků a potřeb.

texttexttexttexttext

TVORBA TABULEK

• texttexttexttexttext

• Vytvářím tabulky dle požadavků zákazníka ve formátu xls, včetně základních početních vzorců. Tabulky jsou vytvářeny bez funkce makro.

texttexttexttexttext.

STYLIZACE OBCHODNÍCH DOPISŮ

Profesionální přepisy textů (Čj, Aj, Sj) - texttexttexttexttext.

• Dle konkrétních požadavků, nejlépe sepsaných v bodech vytvořím obchodní, osobní nebo úřední dopis.

texttexttexttexttext:

Způsob odeslání podkladů pro přepis

• texttexttexttexttext

• Emailem

• Poštou

Případně je možné domluvit se na jiném způsobu doručení podkladů.

texttexttexttexttext.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Seo servis